ZGODOVINA PODJETJA

Podjetje MIKRO S, d.o.o., Tržič  je bilo ustanovljeno leta 1989. V začetnem obdobju poslovanja smo se osredotočali na proizvodnjo sestavnih delov za elektroindustrijo (konektorji, preklopniki, stikala ipd.). Na spremenjene gospodarske razmere v začetku devetdesetih let smo se odzvali z lastnim razvojem in novo tržno usmeritvijo. Začeli smo z enostavnimi orodji za lastne potrebe, hkrati pa z novimi poslovnimi povezavami dvigovali nivo zahtevnosti  naših produktov in si istočasno nabirali nova znanja na področju orodjarstva, brizganja umetnih mas in preoblikovanja pločevine.  Z leti smo se razvili v sodobno opremljeno orodjarno, ki svojim partnerjem ponuja rešitve od razvoja do končnega izdelka.

Posnetek proizvodnje iz leta 2004