VIZIJA PODJETJA

V prihodnosti si bomo prizadevali za krajše dobavne roke, prehod na ožja tolerančna območja, s čimer bomo še dodatno izboljšali kvaliteto naših proizvodov, še večjo fleksibilnost pri delu s partnerji in zmogljiv strojni park, podprt s sodobnimi tehnologijami. Prizadevamo si postati sistemski dobavitelj, ki bo sodeloval v celotnem proizvodnem procesu: od razvoja do izdelave končnega izdelka.

vizijaNa področju tehnologije izdelave z nakupi nove strojne in programske opreme težimo k robotizirani proizvodnji in povečevanju strojnih ur v razmerju s človeškim delom. Z dopolnitvijo programskih paketov želimo doseči povečanje produktivnosti in zmanjševati nepredvidljive konstrukcijske napake. Z nakupom merilnega stroja želimo ponudbo svojih storitev dvigniti na še višji nivo.

Zavedamo se svoje družbene odgovornosti v okolju, kjer delujemo, in se trudimo zagotavljati ustvarjalno in prijazno delovno okolje.